Transpersonal supervision

Transpersonal supervision

Den grundlæggende ide med supervision er at hjælpe terapeuten både til at udføre effektiv terapi i nuet men også at opnå evnen til, uafhængigt af en supervisor, at udføre effektiv terapi. Blandt supervisions modeller kan nævnes kabale supervision, konsensus søgende supervision, minimalistisk supervision, adfærdsterapeutisk supervision, opstilling mv. eller den psykospirituelle supervision som også kunne kaldes den transpersonelle. Her er det centrale ikke uddannelse, korrektion eller overvågning men at øge selvbevidstheden hos supervisor og supervisanten.
Ved at begge er fuldt ud til stede under supervisions sessionen hjælper det terapeuten til også at være fuldt ud til stede med klienten i terapisessionen.
Vi søger ind hvad kunne kaldes at komme på “encouter niveau, hvor vi oplever at være på bøljelænge.
Fra dette perspektiv afprøves mulighederne ved at “flirte med hypoteserne, uden at gifte sig med dem”.
Kontakt mig for mere information om transpersonel supervision.

Her kan du læse mere om  transpersonelle supervision

Vores virkelighed er som en lille og ubetydelig ø som konstant overvældes af bølger fra et kæmpe ocean af ikke uopdaget bevidsthed.

Ken Wilber, udviklede den Transpersonelle psykologi. Her er en beskrivelse opdelt i tre niveauer.

Det præ-egoiske niveau

  • Et cellulært lag som arbejder ved siden at nerve systemet (sensorisk-fysisk)
  • Fantasiens tilstand og forbindelse til sexualiteten. (Fantasmatisk-emotionelle)
  • Det formelle system eller hjemmehørende realime (Det repræsentative sind)

Egoisk niveau

  • Sindsrollen
  • Det formelle refleksive
  • Den logiske vision (eller Centaur)

Trans-egoisk tilstand

  • Opfattelsen og evnerne i det almindelige sind (Det psykiske personlige niveau af logisk vision)
  • Niveau for åndelig udvikling (subtilt niveau – udviklingen af ​​en personlig Gud, arketyper og ægte mystik.
  • Kausalniveauet

Tekst
Transpersonal Psychiatry and Psychology